søndag den 9. januar 2011

Nye veje i Mårslet

Mårslets store vækst i 0'erne har, ud over mange gode nye borgere, bragt os i underskud med hensyn til infrastruktur (bibliotek, butikker, byrum, idrætsfaciliteter, kollektiv trafik, muligheder for musik og teater, veje osv.).

Århus Kommune har erkendt denne gæld og har lovet Mårslet en byplanlægningsproces - som også skal indeholde en trafikal løsning. Den trafikmæssige planlægning skal foregå samtidig med VVM undersøgelsen af Beder-Beringvejen. Så det skal byplanlægningen vel også.
Startskuddet til alt dette vil derfor nok foregå i 2011 - og det er jo nu!

Man kunne godt læse ovenstående, som om der er to parter i processen, kommunen og Mårslet. Så enkelt er det ikke. Der vil være masser af forskellige meninger og interesser repræsenteret i Mårslet. Og nogle af disse vil være modstridende.

Fællesrådene i Århus Kommune er bl.a. sat i verden til at være kommunens kontaktpunkt i lokalområdet. Det er derfor helt oplagt, at Mårslet Fællesråd (repræsenteret ved forretningsudvalget FU og diverse udvalg) bliver en vigtig spiller i den kommende planlægningsproces.

Jeg har i en stribe år været involveret i fællesrådets trafikarbejde - de sidste fem år som medlem af FU. Det har jeg besluttet at stoppe med ved repræsentantskabsmødet 1. marts. Det er der flere grunde til. Den vigtigste handler om, at det er et godt tidspunkt. Så nye kræfter kan komme på plads, kan være med til at sætte scenen og som kan holde processen igennem.

Derudover kunne man ønske sig en revitalisering af FU. Udfordringen er at tænke nye tanker, der opfylder byens og lokalområdernes nuværende behov og ikke bare hive gamle travere af stalden, der løser forældede behov.

Lad dette være en opfordring: Hvis du ikke synes du er repræsenteret - så gør noget ved det.
- Find gode kandidater.
- Få din forening til at møde op på repræsentantskabsmødet (den har stemmeret).
- Mød selv op på repræsentantskabsmødet (alle er velkomne).

Kurt Søe
Bedervej 36

kurtsoe@gmail.com

Ingen kommentarer: